Lista aktualności Lista aktualności

Poszukiwania martwych dzików na terenie Gminy Łyse

W dniu 27.10.2017 r. pracownicy Nadleśnictwa Myszyniec przeprowadzili akcję poszukiwawczą padłych dzików na terenie Lasów Państwowych położonych w Gminie Łyse.
Do lustracji terenowej leśnych kompleksów przyłączyli się pracownicy Gminy Łyse i członkowie Kół Łowieckich: ,,Rozłoga”, „Kurp”. Na czas trwania poszukiwań w stanie gotowości postawiony był Powiatowy Inspektorat Weterynarii, który w przypadku odnalezienia szczątków martwego dzika podjąłby interwencję terenową.

Poszukiwania zostały podzielone na 3 rejony. W każdym rejonie przed planowaną lustracją terenową  została przeprowadzona odprawa. Poszukiwania prowadzone były tyralierą, czyli grupą ludzi ustawionych w linię prostą i poruszających się w wyznaczonym kierunku. W akcji wzięło udział 55 osób, a także dwa psy tropiące. Łącznie przeszukano powierzchnię ponad 1300 ha.  W wyniku przeprowadzonej lustracji terenowej nie odnaleziono martwych dzików.

Akcja poszukiwawcza padłych dzików prowadzona była w związku z poszerzeniem strefy zagrożenia (WAMTA) afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce i koniecznością monitoringu zagrożenia.  Aktualnie strefą ,,obszar ochronny” objęta jest wschodnia część Nadleśnictwa, której zasięg terytorialny obejmuje Gminę Łyse. Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii znajdują się aktualne informacje dotyczące: obszaru występowania ASF,  przepisów dotyczących zasad przemieszczania świń.

 

,,Afrykański pomór świń (ASF) to choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.
 Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia  dla ich  zdrowia  i życia."