Lista aktualności Lista aktualności

Zaktualizowano wykaz powierzchni referencyjnych i ochronnych Nadleśnictwa Myszyniec

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10.10.2018 r., po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, zaktualizowano wykazy powierzchni referencyjnych i ochronnych Nadleśnictwa Myszyniec.

W wyniku konsultacji społecznych trwających w okresie 18.09.2018 r. – 09.10.2018 r. jednostki samorządowe, stowarzyszenia lokalne i organizacje pozarządowe zapoznane z projektem aktualizacji powierzchni referencyjnych i ochronnych oraz inni użytkownicy strony internetowej Nadleśnictwa Myszyniec nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu.

Aktualizacja polegała na zmianie kategorii ochronności drzewostanów przylegających do Rezerwatu przyrody „Czarnia” (o pow. 12,11 ha), z powierzchni referencyjnych na ochronne.

Więcej informacji na temat powierzchni referencyjnych i ochronnych wyznaczonych na terenie Nadleśnictwa Myszyniec znajdą Państwo w zakładce Nasza praca - Ochrona przyrody - Powierzchnie referencyjne i powierzchnie ochronne.

Jednocześnie przypominamy o możliwości zgłaszania propozycji drzewostanów, które ze względu na swoje walory przyrodnicze i kulturowe mogłyby być zakwalifikowane do powierzchni referencyjnych i ochronnych Nadleśnictwa Myszyniec.

Uzasadnione propozycje zostaną uwzględnione w corocznej aktualizacji przyrodniczo – leśnej.