Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest bezpośrednio przez leśniczych w kancelariach poszczególnych leśnictw oraz w biurze Nadleśnictwa Myszyniec.