Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Myszyniec
Nadleśnictwo Myszyniec
29 772 14 13
29 772 14 21

Nr rachunku 31 1600 1462 1022 6146 3000 0001 Bank BGŻ BNP PARIBAS

Zawodzie 3

07-430 Myszyniec


Wyświetl większą mapę

NADLEŚNICZY
Marek Dzieżyk
29 772 14 13
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
Michał Stępień
29 772 22 15
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Błaszczak
29 772 22 97; 533 327 602
INŻYNIER NADZORU
Piotr Błaszczak
29 772 22 87; 533 372 603
INŻYNIER NADZORU
Marek Majchrzak
29 772 70 92; 531 850 560

Rzecznik prasowy

Stanisław Lipka
starszy strażnik leśny - komendant Straży Leśnej
Tel.: 29 772 22 93; 533 355 627

Dział Gospodarki Leśnej

Kamil Dąbkowski
stanowisko ds. marketingu i gospodarki drewnem
Tel.: 29 772 22 82; 533 327 625
Teresa Niksa
specjalista ds. gospodarki towarowej
Tel.: 29 772 22 94; 533 327 610
Magdalena Stępień
specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu, selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa
Tel.: 29 772 22 99; 533 327 630
Katarzyna Biedulska
specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu, ochrony p.poż. i edukacji przyrodniczo-leśnej
Tel.: 29 772 22 80; 533 372 616
Martyna Lewandowska-Gross
specjalista Służby Leśnej ds.ochrony przyrody i stanu posiadania, administrator LMN
Tel.: 29 772 22 89; 533 244 505

Dział Finanse i Księgowość

Dorota Kabacik
specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 29 772 22 90
Celina Pliszka
starsza księgowa
Tel.: 29 772 54 94
Teresa Rejmontowska
starsza księgowa, administrator SILP
Tel.: 29 772 22 91
Edyta Rejmontowska
księgowa
Tel.: 29 772 22 92

Posterunek Straży Leśnej

Stanisław Lipka
starszy strażnik leśny - komendant Straży Leśnej
Tel.: 29 772 22 93; 533 355 627
Stanisław Krysiak
strażnik leśny
Tel.: 29 772 22 93; 533 355 628

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Marzena Kuliś
starszy specjalista ds. kadrowo-płacowych, sekretariat nadleśnictwa
Tel.: 29 772 14 13; 533 355 619

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Przemysław Drężek
sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 29 772 22 86; 533 372 626
Błażej Sakowski
specjalista Służby Leśnej ds. administracyjnych
Tel.: 29 772 22 95; 533 338 635
Dorota Wasyk
specjalista ds. lasów niepaństwowych, bhp i gospodarki transportowej
Tel.: 29 772 22 85; 533 372 620
Andrzej Dudkowski
starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 29 772 22 84; 531 803 583