Wydawca treści Wydawca treści

Nasze obiekty turystyczne

Obiekty turystyczne

Na terenie Nadleśnictwa Myszyniec znajdują się obiekty turystyczno - rekreacyjne.

W skład obiektów wchodzą:

  • miejsca postoju pojazdów (3 szt.)
  • ścieżki rowerowe (2 szt. x 16 KM)
  • ścieżka spacerowa nordic walking „Gośka”

Obiekty te przeznaczone są do czynnego użytkowania przez społeczeństwo. 

Wszyscy odwiedzający miejsca postojowe z łatwością znajdą tam ukojenie w leśnym zaciszu.


 Dla osób aktywnie spędzających czas wolny przygotowane zostały do dyspozycji  ścieżki rekreacyjne.

 

  Uprzejmie informujemy, że za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania w/w obiektów wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik dorosły. Dzieci użytkują powyższe urządzenia  wyłącznie na odpowiedzialność opiekunów.

 

Pragniemy ostrzec  użytkowników w/w obiektów o możliwości powstawania w lesie przeszkód, które występują z przyczyn naturalnych np. wywroty,  złomy, złamane konary.

 

Wszelkie  nieprawidłowości na występujących obiektach turystyczno - rekreacyjnych należy zgłaszać do Nadleśnictwa pod numerem telefonu: (29) 772 22 95

 

Lista miejsc postoju pojazdów wg. stanu na 29.03.2018 r.

Lp.

Gmina

Leśnictwo

Adres leśny

1

Czarnia

Czarnia

386 -g

2

Kadzidło

Siarcza Łąka

517 -j

3

Łyse

Rudne

 99 -l