Wydawca treści Wydawca treści

Izba edukacji przyrodniczo-leśnej im. Jana Milewskiego

Zlokalizowana jest na Szkółce Gospodarczej Leśnictwa Niedźwiedź, w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Myszyniec.

Izba wyposażona jest w m.in.:

  • kolekcję historycznych przedmiotów związanych z leśnictwem z elementami obrazującymi kancelarię leśniczego sprzed kilkudziesięciu lat,
  • gablotę poświęconą biografii zasłużonego leśnika – Jana Milewskiego,
  • tablice z eksponatami drewna, nasion, pędów gatunków drzew leśnych i inne cenne materiały dydaktyczne pomocne w nauczaniu przyrody,
  • modele ptaków i ssaków leśnych,
  • gry edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy… Jeśli chcesz skorzystać z zajęć edukacyjnych w Izbie przyrodniczo-leśnej im. Jana Milewskiego skontaktuj się.

Osoba do kontaktu: Martyna Lewandowska-Gross, starszy referent ds. ochrony przyrody i edukacji, email: martyna.gross@olsztyn.lasy.gov.pl, Tel.: 0 29 77 22 294.


Ścieżka spacerowa nordic walking „Gośka”

Przebiega lasami w miejscowości Łyse. Początek i koniec trasy ścieżki znajduje się na skrzyżowaniu dróg ulic Krupki – Kościelna.

Trasę oznaczono kierunkowskazami. Na ścieżce zlokalizowane są 2 przystanki z zamontowanymi urządzeniami, typu równoważnie, ławeczki, poręcze, drabinki i drążki do gimnastycznego wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha, ramion i nóg. Ścieżka spacerowa nordic walking jest odpowiedzią na dzisiejsze trendy zdrowego i aktywnego wypoczynku w leśnej scenerii.

Na trasie znajdują się również ławki do odpoczynku. To doskonałe miejsce na wycieczki z rodziną. Zapraszamy do korzystania… Obcowanie z naturą od najmłodszych lato to najlepszy sposób na zaszczepienie w dzieciach wrażliwości i szacunku do przyrody.


Szlak turystyczny „Barci kurpiowskich”

Początek szlaku, który prowadzi przez fragmenty Rezerwatu Czarnia, znajduje się przy drodze Myszyniec – Chorzele.

Rozpoczyna się obok kapliczki Św. Huberta, patrona myśliwych, wykonanej przez twórcę ludowego z lipowego pnia. Ze szlaku można obserwować sosny bartne (pomniki przyrody), stanowiące element kultury materialnej naszych przodków. Drzewa te pełnią funkcje dydaktyczne, są przykładem zrównoważonego czerpania darów z natury bez utraty jej wartości.

W sąsiedztwie znajduje się punkt edukacji leśnej: „Leśna szkoła", będący również miejscem wypoczynku dla uczestników wycieczki po szlaku.


Leśna ścieżka rowerowa w Wachu

Długość trasy wynosi 16 km. Ścieżka tworzy pętlę, której początek i koniec znajduje się przy miejscu postoju pojazdów we wsi Wach.

Wzdłuż trasy rozmieszczono 15 tablic edukacyjnych prezentujących zagadnienia dotyczące zjawisk zachodzących w środowisku leśnym.  Utworzono również 14 przystanków tematycznych umożliwiających zdobycie podstawowych informacji o lesie (przystanki: typy siedliskowe lasu, podszyty, martwe drzewo-posusz), jego bogactwie (przystanki: dary lasu, drewno – surowiec doskonały) oraz działaniach na rzecz jego zachowania w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń (przystanki: ochrona przeciwpożarowa, ochrona lasu, ochrona przyrody, odnowienie lasu). Elementem trasy jest wieża obserwacyjna (punkt przeciwpożarowy) z tarasem widokowym (widok na torfowiskowy rezerwat Karaska).

Ścieżka jest oznakowana kierunkowskazami, a przystanki tematyczne numerami umieszczonymi na palikach. Trasa wiedzie obok rezerwatów przyrody: Podgórze i Torfowisko Karaska.


Leśna ścieżka rowerowa „Jezioro Krusko”

Trasa, długości 16 km, rozpoczyna się obok leśniczówki Serafin (przy drodze 645 Myszyniec – Łomża), gdzie można pozostawić samochód i uzyskać potrzebne informacje.

Wyznaczony szlak biegnie przez odnowione powierzchnie pohuraganowe oraz zalesione tereny dawnych wydm piaszczystych. Wzdłuż ścieżki przygotowano przystanki z tablicami edukacyjnymi (17 stanowisk edukacyjnych) oraz miejsca odpoczynku (wiaty). Jeden z przystanków znajduje się przy wyłączonym drzewostanie nasiennym (wartościowy genetycznie 200-letni drzewostan sosnowy), z którego leśnicy zbierają szyszki i pozyskują nasiona, by wyhodować następne pokolenia. Trasę oznaczono kierunkowskazami. Ostatnim punktem ścieżki jest zbiornik wielofunkcyjny Serafin, gdzie urządzono miejsce do odpoczynku i biesiadowania (powyżej zamieszczono zdjęcie wiaty z miejscem na ognisku). W pobliżu zbiornika znajduje się rezerwat przyrody "Torfowisko Serafin" (zarośnięte Jezioro Krusko).