Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z zadań realizowanych przez Lasy Państwowe. Ma umożliwić zrozumienie relacji między dzisiejszymi działaniami leśnictwa i ochrony przyrody w lasach a konsekwencjami dla następnych pokoleń.

     Głównymi celami edukacji są:

  • upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym,
  • podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszelkich funkcji lasu,
  • budowanie poczucia odpowiedzialności za zagrożenia dla ekosystemów leśnych, w tym zagrożenia pożarowe oraz z tytułu zaśmiecania lasu,
  • budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników,
  • przybliżenie historii regionu kurpiowszczyzny w powiązaniu z terenami leśnymi.

 

Działania Nadleśnictwa z zakresu edukacji stanowią otwarty katalog działań, które będą uzupełniane na bieżąco w miarę pojawiania się propozycji ze strony potencjalnego partnera i odbiorcy.

Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich grup wiekowych i społecznych.

 

Forma, w jakiej jest prowadzona działalność edukacyjna:

  • wycieczki do lasu, zorganizowane i indywidualne z udziałem pracownika nadleśnictwa
  • pogadanki leśnika w szkołach lub w siedzibie nadleśnictwa
  • konkursy (z wiedzy przyrodniczo – leśnej, plastyczne, literackie) organizowane na szczeblu regionalnym i krajowym przy wsparciu merytorycznym ze strony nadleśnictwa;
  • cykliczne imprezy okolicznościowe o zasięgu regionalnym i krajowym;
  • artykuły i relacje z działań o tematyce przyrodniczo – leśnej na stronie internetowej nadleśnictwa oraz w lokalnej prasie.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy